Zadanie nr 2.5 – Przebudowa ulicy Tysiąclecia od ulicy Słowackiego do ulicy Chemików w Oświęcimiu


Program:

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap V – 2016-2020

Zakres projektu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1891K ul. Tysiąclecia w Oświęcimiu na odcinku o długości
około 637 m od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z DW933 ul. Chemików. W ramach zadania została wykonana m.in. przebudowa jezdni, chodników, rozbiórka i budowa ścieżki rowerowej, rozbiórka i budowa sieci oświetleniowej, remont zjazdów, budowa miejsc postojowych, budowa kanału technologicznego, remont sieci kanalizacji deszczowej, rozbiórka i budowa wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, wykonane zostało oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Cel i efekt projektu:

Poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnej oraz ruchu turystycznego na tym obszarze Miasta Oświęcim. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi w zakresie jezdni, chodników oraz budowy miejsc postojowych.

Zadanie stanowi kontynuację przebudowy i rozbudowy ul. Tysiąclecia, realizowanej w ramach IV etapu OSPR. Dotychczas przebudowane odcinki ul. Tysiąclecia wraz z robotami wykonanymi w bieżącym roku stanowią układ komunikacyjny łączący się z wybudowaną Drogą Współpracy Regionalnej (obwodnicą Oświęcimia) – DW933. Utworzenie tego układu komunikacyjnego zwiększy dostępność miasta Oświęcim dla ruchu turystycznego oraz terenów inwestycyjnych i rekreacyjno-sportowych w tym obszarze.


Aktualności:

Ostatni odcinek ulicy Tysiąclecia wkrótce zostanie zmodernizowany

Modernizację ostatniego odcinka ul. Tysiąclecia czas zaczynać. Pochłonie 3 mln złotych

Ulica Tysiąclecia w Oświęcimiu zmodernizowana na całej długości