W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” Powiat Oświęcimski otrzymał dotację celową w kwocie 70.000 zł. Całkowity koszt projektu to 87.500 zł.

W 2021 w programie bierze udział pięć szkół: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu, Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej  w Oświęcimiu, Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół  im. M. Dąbrowskiej w Kętach, Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach.

W ramach projekty zostaną zakupione laptopy oraz interaktywne monitory dotykowe
o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest  wykorzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych technologii, przygotowujących uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.   

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” Powiat Oświęcimski otrzymał dotację celową w kwocie 70.000 zł. Całkowity koszt projektu to 87.500 zł.

W 2022 w programie bierze udział pięć szkół: Branżowa Szkoła I stopnia w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, Branżowa Szkoła I stopnia i Technikum w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach oraz Branżowa Szkoła I stopnia i Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach.

W ramach projektu zostaną zakupione: laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu, projektor, interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali oraz zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest wykorzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych technologii, przygotowujących uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.