W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” Powiat Oświęcimski otrzymał dotację celową w kwocie 70.000 zł. Całkowity koszt projektu to 87.500 zł.

W programie bierze udział pięć szkół: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu, Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej  w Oświęcimiu, Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół  im. M. Dąbrowskiej w Kętach, Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach.

W ramach projekty zostaną zakupione laptopy oraz interaktywne monitory dotykowe
o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest  wykorzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych technologii, przygotowujących uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.