Inwestycja obejmuje m.in.: budowę obiektu lekkoatletycznego z bieżnią 4-torową o długości 400 m (nawierzchnia syntetyczna) wraz boiskiem do piłki nożnej o wymiarach 64 x 100 m (nawierzchnia

ze sztucznej trawy), dwustronnej skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej, trybun z zapleczem socjalnym, montaż piłkochwytów, budowę miejsc postojowych, chodników, dróg wewnętrznych, oświetlenie kompleksu sportowego.