W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawarto umowy na dofinansowanie zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

W zakresie niżej wymienionych zadań zostały wykonane doświetlenia przejść dla pieszych wraz

z nowym oznakowaniem pionowym oraz odtworzeniem oznakowania poziomego. Odbioru wykonanych prac dokonano w dniu 19.04.2022r.


I. “Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210
(w tym przejście dla pieszych w km 0+140 ) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski” 
– droga powiatowa nr 1907K ul. Chrobrego w Chełmku.

Wartość zadania: 37. 742,21 zł

Kwota dofinansowania: 30.193,00 zł

II. “Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410

(w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski”
– droga powiatowa nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach.

Wartość zadania: 39.999,85 zł

Kwota dofinansowania: 31.999,00 zł

III. “Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890

(w tym przejście dla pieszych w km 6+823 ) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski”
– droga powiatowa nr 1758K ul. Główna w Osieku.

Wartość zadania: 39.735,46 zł

Kwota dofinansowania: 31.788,00 zł