W dniu 11.12.2020r. Powiat Oświęcimski podpisał umowę na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1.324.853,15 zł, a uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę 628.553,55 zł. 

Inwestycja obejmowała swoim zakresem drogę powiatową nr 1900K ul. Nowowiejska w m. Gorzów na odcinku od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z ul. Krakowską. Odbiór robót budowlanych odbył się w dniu 18 sierpnia 2021r.


W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budowę chodnika (z wyłączeniem obszaru terenów zamkniętych PKP) i sieci kanalizacji deszczowej, wymieniono konstrukcję jezdni na odcinku 125 mb, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, przebudowano pobocza, przebudowano i wyremontowano zjazdy. Doświetlono istniejące przejście dla pieszych w ciągu ul. Nowowiejskiej przy skrzyżowaniu z ul. Oświęcimską.

Realizacja projektu ma na celu głównie poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardów technicznych drogi oraz zwiększenie dostępności transportowej. Projekt skierowany jest przede wszystkim do lokalnej społeczności.


Artykuły:


Ulica Nowowiejska w Gorzowie idzie do przebudowy

Wkrótce będzie wygodniej i bezpieczniej. Kompleksowa przebudowa drogi powiatowej w Gorzowie

Droga w Gorzowie gotowa do użytku


Materiały audiowizualne:


Kronika Powiatu Oświęcimskiego  (6 minuta 50 sekunda filmu)