W dniu 19.10.2020r. Powiat Oświęcimski podpisał umowę na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).


Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimskiej w miejscowości Skidziń obejmował wykonanie: chodnika, zjazdów do posesji, zatok autobusowych, wzmocnienie konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienia drogi z odprowadzeniem wód opadowych nową kanalizacją deszczową,  oznakowania poziomego i pionowego oraz montażu oświetlenia solarnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Piwnej.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 1.632.887,50 zł , a uzyskane dofinansowanie z Funduszu  Dróg Samorządowych opiewa na kwotę 794.313,00 zł.

Realizacja projektu ma na celu głównie poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardów technicznych drogi oraz zwiększenie dostępności transportowej.

Artykuły:

Ulica Oświęcimska w Skidziniu idzie do przebudowy

Wkrótce ruszą prace na drodze powiatowej w Skidziniu. Dziś nastąpiło przekazanie placu budowy

Droga powiatowa w Skidziniu po modernizacji. Nowa nawierzchnia i chodniki

Wyremontowana ulica Oświęcimska z ziemi i powietrza


Materiały audiowizualne:

Droga powiatowa ul Oświęcimska w Skidziniu po modernizacji