W dniu 19.12.2019r. Powiat Oświęcimski podpisał umowę na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).


Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 6 602 595,21 zł, a uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę 3 209 292,86 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Powstańców Śląskich. Odbiór robót budowlanych odbył się 24.07.2020r. Zakres prac obejmował m.in.: przebudowę jezdni, chodników, wysp azylu w rejonie „ronda” przed dworcem PKP, wysp kanalizujących, pierścienia „ronda” przed dworcem PKP, elementów odwodnienia, zjazdów, zabezpieczenie infrastruktury technicznej.

W dniu 24.07.2020r. przekazano plac budowy dla kolejnego odcinka inwestycji tj. ul. Kolbego w Oświęcimiu. Odbioru robót budowlanych dokonano w dniu 11.10.2021r.

Zakres przebudowy ul. Kolbego w Oświęcimiu obejmował m.in.:
wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników,  zjazdów, elementów odwodnienia , przebudowy ciągu pieszo-rowerowego, wysp azylu w rejonie „ronda” im. Augusta Kowalczyka,  pierścienia „ronda” im. Augusta Kowalczyka,  rozbiórki istniejącej i budowy nowej sieci oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia obcej infrastruktury technicznej.

Realizacja projektu ma na celu głównie poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardów technicznych drogi oraz zwiększenie dostępności transportowej.
Artykuły:

Modernizacja drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich i Kolbego w Oświęcimiu

Modernizację ul. Kolbego czas zaczynać


Materiały audiowizualne: