W dniu 18.12.2019r. Powiat Oświęcimski podpisał umowę na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).


Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 14 178 830,39 zł, a uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę 6 847 592,32 zł.


Inwestycja została podzielona na trzy etapy:

odcinek nr I – droga powiatowa nr 1895K od granicy z Gminą Oświęcim do mostu na kanale Wisły;
odcinek nr II – droga powiatowa nr 1895K od mostu na kanale Wisły do stadionu LKS Przeciszovia;
odcinek nr III – droga powiatowa nr 1895K od stadionu LKS Przeciszovia do drogi krajowej
nr 44.

Zakres robót budowlanych dla odcinka nr I to m.in.: budowa lewostronnego chodnika z kostki brukowej
– ul. Leśna na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Dąbki do skrzyżowania z ul. Mostową o szerokości 2,0 m, budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni o szerokości od 5,5 m do 6,0 m wraz z poboczem o szerokości 1,0 m, przebudowa zjazdów, zatok autobusowych, remont sieci wodociągowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


Zakres robót budowlanych dla odcinka nr II to m.in.: budowa lewostronnego chodnika z kostki brukowej
od skrzyżowania z ul. Mostową (z wyłączeniem obiektu mostowego) do skrzyżowania z ul. Przyrębską
o szerokości do 2,0 m, remont istniejącego chodnika, budowa ścieżki rowerowej o szerokości 3,0 m
z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż lewej krawędzi jezdni ul. Podlesie (początek zlokalizowano
od ul. Przyrębskiej, natomiast koniec przy stadionie LKS Przeciszovia), budowa 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przeciszowie wraz z chodnikiem w ich rejonie
o szerokości 3,0 m i elementów odwodnienia, przebudowa jezdni o szerokości 6,0 m, zjazdów, poboczy
i elementów odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


Zakres robót budowlanych dla odcinka nr III to m.in.: budowa lewostronnego chodnika o szerokości 2,0 m
z kostki brukowej stanowiącego dojście do wiaty przystankowej przy Urzędzie Gminy Przeciszów  oraz elementów odwodnienia, remont jezdni, chodnika, zjazdów, poboczy i elementów odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


W dniu 14.09.2020r. odebrane zostały roboty budowlane wykonane w ramach odcinka nr I. Natomiast w dniu 28.07.2021r. dokonano końcowego odbioru robót dla odcinka nr II. Odbiór końcowy ostatniego odcinka przebudowanej drogi miał miejsce w dniu 20.12.2021r.

Realizacja projektu miała na celu głównie poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardów technicznych drogi oraz zwiększenie dostępności transportowej.


Artykuły:

Pięciokilometrowy trakt powiatowy w Przeciszowie idzie do przebudowy

Kluczowa droga powiatowa częściowo zmodernizowana

Zakończył się drugi etap modernizacji drogi powiatowej w Gminie Przeciszów

Wygodnie i bezpiecznie po przebudowanej drodze powiatowej w Gminie Przeciszów


Materiały audiowizualne:

Modernizacja dróg powiatowych Podlesie i Kolbego