GRABOSZYCE – kościół p.w. św. Andrzeja

GRABOSZYCE – kościół p.w. św. Andrzeja – najdalej wysunięta na wschód drewniana, późnogotycka świątynia katolicka odmiany śląskiej o konstrukcji zrębowej zbudowana w 1585 r.. Jest to budowla orientowana, kryta gontem z dostawioną wieżą dzwonną konstrukcji słupowej. Wnętrze kościoła wypełnia dekoracja barokowa z renesansową nastawą ołtarza – darem donatorów kościoła, Brandysów.