GROJEC – kościół p.w. św. Wawrzyńca

GROJEC – kościół p.w. św. Wawrzyńca został wzniesiony dzięki fundacji Anny Szembek w 1667 r. na miejscu starszej świątyni. Od strony północnej i południowej dostawiono w II pol. XIX i na pocz. XX w. murowaną zakrystię oraz kaplicę  Wnętrze wypełnione jest wystrojem barokowym i rokokowym. Od 1999 r. świątynia jest nieczynna.