KĘTY – kaplica św. Jana Kantego

KĘTY – kaplica św. Jana  Kantego urodzonego w Kętach 24.06.1390 r., profesora  Akademii Krakowskiej, kanonizowanego w 1767 r. Obecna świątynia pochodzi z 1715 r., postawiona na miejscu domniemanego domu, w którym miał się urodzić przyszły święty. Jest to budowla późnogotycka, jednonawowa o dwukondygnacyjnych szczytach. W kaplicy znajduje się relikwiarz ze szczątkami Jana Kantego. Jest On patronem młodzieży akademickiej.