KĘTY – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

KĘTY – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i klasztor o.o. Franciszkanów Reformatów fundacji Andrzeja z Żydowa Żydowskiego wzniesiony w l. 1705 – 14. Jednonawowe wnętrze ozdabiają: drewniana „Pieta” z XV w. oraz późnorenesansowa płaskorzeźba „Ukrzyżowanie” z pocz. XVII w. W krużgankach klasztornych znajdują się XVIII i XIX wieczne obrazy.