OSIEK – kościół p.w. św. Andrzeja

OSIEK – kościół p.w. św. Andrzeja, wzniesiony w 1558 r. na miejscu wcześniejszego, stanowi perłę wśród późnogotyckich, drewnianych świątyń odmiany śląskiej w Polsce. Budowla orientowana o konstrukcji zrębowej, z dostawioną wieżą słupową i nadwieszoną izbicą, zakończoną stożkowym hełmem jest pokryta gontem. Wnętrze kościoła udekorowane zostało malowidłami w okresie gotyku, renesansu i baroku, a wyposażenie wykonano przed zamknięciem świątyni w1906 r. W kryptach znajdują się groby byłych właścicieli Osieka: Bethmanów, Laryszów, Rudzińskich.