OSIEK – zespół parkowo – pałacowy

OSIEK – zespół parkowo – pałacowy powstał na terenie drewnianego fortalicjum wspomnianego w dokumencie z 1672 r. W II poł. XVIII w. hr. Branicka, na wzmocnionym przez wbijanie 15-to metrowej długości dębowych pali w bagnisty terenie, zbudowała barokową rezydencję magnacką. Ok. 1845 r. baron Karol Larysz zafascynowany kulturą orientalną, zlecił F.M. Lancii-emu przebudowę w stylu mauretańskim. Ozdobą dzisiejszego pałacu, odzyskanego przez ziemian Rudzińskich, są: najpiękniej udekorowana w Polsce na styl wschodni sala „Mauretańska” oraz kaplica i wspaniały drewniany westybul.