OŚWIĘCIM – kaplica św. Jacka

OŚWIĘCIM – kaplica św. Jacka oraz kompleks zabudowy podominikańskiej klasztoru Św. Krzyża (ob. parafia M.B. Wspomożenia Wiernych). Jest to jedna z najstarszych budowli  w Oświęcimiu fundacji ks. cieszyńskiego Mieszka I. Dawny kapitularz zakonny oświęcimscy dominikanie w 1594 r. przeznaczyli na kaplicę p.w. św. Jacka, który jest od końca XVI w. patronem miasta.