GRABOSZYCE – kościół p.w. św. Andrzeja

OŚWIĘCIM – synagoga CHEWRA LOMDEI MISZNAJOT – budowla z lat 30-tych XX w., jedyna świątynia żydowska, która ocalała z pogromu hitlerowskiego. Jest to bożnica typu Bejt ha – midrasz (dom modlitwy). Po powtórnej konsekracji w 2000 r. stanowi siedzibę ponadnarodowej organizacji Żydowskiego Centrum Edukacyjnego, prowadzącej działalność kulturalną i oświatową, zapoznającą z historią, obyczajami i historią narodu żydowskiego.