oświęcim zamek

OŚWIĘCIM – obecny zamek został odbudowany po pożarze 1503 roku średniowiecznej, piastowskiej warowni  . W ciągu następnych wieków był wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Powódź 1813 r. spowodowała zerwanie 2/3 Wzgórza Zamkowego z murami obronnymi i zabudowaniami gospodarczymi. Był siedzibą kasztelanów, książąt oświęcimskich, starostów oraz władz miejskich. Na pocz. XXI w. został poddany zabiegom konserwatorskim i rewitalizacji. Dzisiaj jest placówką kulturalną (Muzeum Zamek w Oświęcimiu) i spełnia role reprezentacyjne.