POLANKA WIELKA – zespół parkowo – pałacowy

POLANKA WIELKA – zespół parkowo – pałacowy powstawał na przestrzeni kilku wieków. Jako willa włoskiego typu została zbudowana w połowie XVII w., a sto lat później  rozszerzona o dwa  wolnostojące  boczne pawilony połączone przewiązką. Podczas przebudowy w I poł. XIX w. elewacji frontalnej nadano charakter klasycyzujący. Po obu stronach podjazdu w 1769 r. wybudowano bliźniacze oficyny przekryte łamanym dachem polskim. Pałac w czasie II wojny był siedzibą sztabu Luftwaffe, a za panowania głębokiego komunizmu magazynem nawozów sztucznych. W l. 70-tych XX w. przeprowadzono konserwację i adaptowano go na potrzeby hotelu.