PORĘBA WIELKA – kościół p.w. św. Bartłomieja

PORĘBA WIELKA – kościół p.w. św. Bartłomieja jest drewnianą, późnogotycką świątynią odmiany śląskiej zbudowaną w  I połowie XVI w. Zbudowane na zrąb prezbiterium,  nawa oraz dostawiona po 1644 r. słupowa dzwonnica, jak również podcienia zwane „sobotami”, nadają budowli sielski charakter. Wnętrze wypełnione jest barokowym i rokokowym malarstwem oraz sprzętem z tej samej epoki. Kościół jest nekropolią Porębskich, Bobrowskich, Tyszkiewiczów. W pniu uschniętego dębu wykonano oryginalną kapliczkę.