ZATOR – kościół par. p.w. św. Wojciecha i Jerzego

ZATOR – kościół par. p.w. św. Wojciecha i Jerzego został zbudowany ok.1393 r. na miejscu wcześniejszej, romańskiej świątyni. Oszkarpowana, wybudowana z cegły w okresie gotyku budowla, otrzymała dzisiejszy wygląd po przebudowie dokonanej przez Franciszka Marię Lanciego w 1836 r. Wnętrze gotyckiego prezbiterium wypełniają cenne elementy wyposażenia: spiżowa chrzcielnica fundacji ks. zatorskiego Wacława z 1462 r., skrzydło tryptyku nastawy ołtarzowej z 1470 r.,  fragment renesansowego ołtarza z 1521 r. oraz mozaika „Ecce Homo” dzieło Gianfrancesco Copodiferro z 1535 r. W krypcie pochowani są właściciele dóbr zatorskich Potoccy „złoci Pilawici” i Wąsowiczowie.