ZATOR – Ratusz

ZATOR – Ratusz. W 1902 r. w zachodniej pierzei zatorskiego Rynku wybudowany został nowy, neogotycki, piętrowy ratusz wg projektu Franciszka Sas – Zubrzyckiego. Elewacja frontalna zakończona wysokim, ceglanym szczytem, nawiązuje stylowo do otoczenia głównego placu miasta.