Opis sprawy  

Serwis pozwala komornikowi w prosty sposób sprawdzić, czy konkretna osoba fizyczna bądź prawna widnieje w rejestrze ewidencji gruntów i budynków.

Komórka Urzędu prowadząca sprawę 
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami , 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, tel. (33) 844-97-45, fax. (33)844-97-48
e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl

Miejsce składania dokumentów  
Wydział Geodezji i Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami , 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, parter – pokój nr 22 lub dziennik podawczy Starostwa Powiatowego, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10  (parter)

Termin załatwienia sprawy  
Niezwłocznie

Forma załatwienia  
Dostęp do Portalu Komornika

Wymagane dokumenty   
Wniosek

Opłaty  
nie dotyczy

Nr rachunku bankowego  
nie dotyczy

Podstawa prawna  
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne