Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków

Opis sprawy
Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków

Komórka Urzędu prowadząca sprawę
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, tel. (33) 844-97-45, fax. (33)844-97-48
e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl

Miejsce składania dokumentów
Wydział Geodezji i Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, parter – pokój nr 22 lub dziennik podawczy Starostwa Powiatowego, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 (parter)

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie

Forma załatwienia
Udostępnienie dostępu do serwisu

Wymagane dokumenty
Wniosek

Opłaty
Określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Opłaty można uiścić w Starostwie w kasie Banku Spółdzielczego ( parter – pokój 36) lub przelewem na konto ABS Bank Spółdzielczy, O/Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Kościelna 1

Nr rachunku bankowego
81 8110 1023 2003 0312 0001 0032

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Akty wykonawcze