Opis sprawy   

Sprzedaż kopii map i innych informacji z zasobu geodezyjno – kartograficznego:

  • Mapy ewidencyjne
  • Mapy zasadnicze
  • Mapy numeryczne (w formacie .dxf i .kcd)
  • Dokumenty z zasobu

UWAGA: Kopie map nabywanych z zasobu nie mogą służyć do celów projektowych. Mapy do celów projektowych wykonywane są przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Komórka Urzędu prowadząca sprawę  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10

Miejsce załatwienia sprawy
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 26 (parter)
tel.: 33/844-97-44
e-mail: sprzedaz_wypisow@powiat.oswiecim.pl
sprzedaz_map@powiat.oswiecim.pl

UWAGA: Dla terenu miasta i gminy Kęty zasób geodezyjno – kartograficzny prowadzony jest przez Urząd Gminy w Kętach.

Termin załatwienia sprawy  
Niezwłocznie.
W przypadku dużego opracowania termin realizacji uzgadniany jest indywidualnie.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Opłaty 
Określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
Opłaty można uiścić przelewem na konto w ABS Bank Spółdzielczy, Oddział Oświęcim.

Nr rachunku bankowego  
81 8110 1023 2003 0312 0001 0032