Wymagane dokumenty: 

 • dowód osobisty
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości 17 zł (przypis 1)

wywóz za granicę

 • dowód własności pojazdu
 • dowód rejestracyjny
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego ( przypis 2)

przejazd pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP

 • dowód własności pojazdu
 • dowód rejestracyjny, o ile był wydany
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne
 • świadectwa zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierające dane i informacje o pojeździe (przypis 3)
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (przypis 2)
 • akcyza (przypis 4)
 • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy

przejazd pojazdu w celu wykonania badania technicznego

 • dowód własności pojazdu
 • dowód rejestracyjny
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (przypis 2)
 • akcyza (przypis 4)
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

Przypisy

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
 2. Jeżeli w dowodzie rejestracyjny brak jest informacji o aktualnym badaniu technicznym.
 3. W przypadku pojazdu fabrycznie nowego.
 4. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzające zwolnienie od akcyzy,
  w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna Ml i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

Opłaty:

opłata komunikacyjna

wywóz za granicę

 • samochód osobowy lub ciężarowy 111,00 zł
 • motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa lub naczepa 64,75 zł
 • motorower 54,75 zł

przejazd na badania techniczne, przejazd z miejsca zakupu lub odbioru

 • samochód osobowy lub ciężarowy 61,00 zł
 • przyczepa 39,75 zł
 • motorower, motocykl, ciągnik rolniczy 36,75 zł.


Opłatę komunikacyjną należy uiścić kartą płatniczą w punkcie obsługi lub przelewem na rachunek numer 

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.

Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020