Wycofaniu czasowemu podlegają:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t
 • samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji.
 • ciągniki samochodowe
 • pojazdy specjalne
 • autobusy

Wymagane dokumenty i oznaczenia pojazdu 

wycofanie z ruchu:

 • dowód osobisty
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości 17 zł (przypis 1)
 • dowód rejestracyjny
 • tablice rejestracyjne
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że pojazd wymaga wykonania naprawy elementów nośnych konstrukcji samochodu (przypis 2)

przywrócenie do ruchu:

 • dowód osobisty
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości 17 zł (przypis 1)
 • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (w przypadku, gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu, wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym).
 • zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu (przypis 2).

Przypisy

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
 2. Dotyczy samochodu osobowego.

Opłaty:

opłata komunikacyjna:

wycofanie z ruchu pojazdów innych niż samochody osobowe:

 • 2 miesiące – 80,00zł

za każdy kolejny miesiąc:

 • od 3 do 12 miesiąca – 4,00 zł
 • od 13 do 24 miesiąca – 2,00 zł
 • od 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł

wycofanie z ruchu samochodu osobowego:

 • 3 miesiące – 80,00 zł
 • za każdy kolejny miesiąc od 4 do 12 miesiąca –4,00 zł.

Opłatę komunikacyjną należy uiścić kartą płatniczą w punkcie obsługi lub przelewem na rachunek numer 

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.
Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020