Wymagane dokumenty: 

 • dowód osobisty
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości 17 zł (przypis 1)
 • dowód rejestracyjny

zmiana nazwiska lub adresu

 • dokument potwierdzający powstanie zmian, jeżeli zmiana nie została ujawniona w rejestrach publicznych

zmiana rodzaju pojazdu

 • dokument (faktura lub oświadczenie) potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego wraz z opisem zmian
 • akcyza (przypis 2)

zmiana danych konstrukcyjnych dotyczących mas i nacisków osi

 • zaświadczenie z badania technicznego
 • oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi

brak miejsca na badania techniczne

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

Przypisy

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
 2. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy,
  w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna l7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna l6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna n1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna m1 i n1).

Opłaty:

 • komunikacyjna 54,00 zł


Opłatę komunikacyjną należy uiścić kartą płatniczą w punkcie obsługi lub przelewem na rachunek numer 

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.

Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020