Droga powiatowa w remoncie

Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku. Obecnie prace są prowadzone na odcinku od szkoły do ronda przy obwodnicy. To jedno z kluczowych zadań realizowanych w tym roku przez Powiat Oświęcimski we współpracy z Gminą Chełmek. Termin zakończenia robót wyznaczono na drugą połowę sierpnia br.

Przypomnijmy, że w październiku ub. roku podpisano umowę na modernizację dwóch skrajnych odcinków ul. Nadwiślańskiej. Drogowcy zaczęli od modernizacji 115-metrowego odcinka traktu od skrzyżowania z ul. Krakowską. Teraz roboty są prowadzone na blisko 650-metrowym odcinku od szkoły do obwodnicy. Ponadto w rejonie skrzyżowań z ul. Ogrodową i ul. Szkolną zostaną wykonane dwa przejścia dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz dwustronny chodnik.

Natomiast pod koniec grudnia 2021 r. zawarto umowę na remont środkowego, przeszło 1,2-kilometrowego odcinka drogi powiatowej. Na mocy porozumienia, drogowcy z firmy Drog-Bud ze Spytkowic wyremontują zniszczoną jezdnię, chodnik, pobocza, przepusty i rowy. Zostanie wykonany remont skrzyżowań z drogami gminnymi, tj. z ul. Księżnej Ogińskiej, ul. Kasztanową oraz ul. Długą. Roboty obejmują wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz poboczy.

Ta długo oczekiwana inwestycja kończy w zasadzie plan modernizacji dróg powiatowych w Gminie Chełmek, rozpoczęty jeszcze w kadencji 2010-2014  – mówi starosta  Andrzej Skrzypiński .

Wtedy też rozpoczęto modernizację ulicy Nadwiślańskiej. W ramach pierwszego etapu wybudowano chodnik od Domu Ludowego do projektowanego ronda w przebiegu obwodnicy Oświęcimia.

– Potem nadeszły rządy PiS w zarządzie powiatu i Gmina Chełmek (Bobrek, Gorzów i Chełmek) na 4 lata zniknęły z planów inwestycyjnych władz Powiatu. Była to oczywista kara za moją, burmistrza Andrzeja Saternusa oraz ówczesnego marszałka Małopolski Marka Sowy aktywność w lokalnej polityce. Ówczesny starosta Zbigniew Starzec skreślił z przygotowanego budżetu powiatu na rok 2015 i następne lata wszystkie inwestycje zaplanowane w Chełmku. Mało tego, zamknął w pewnym momencie wybudowaną przy znacznym udziale środków z budżetu gminy halę sportową przed naszymi dziećmi. Po okresie „czarnej zimy” Gmina Chełmek wraca na należne jej miejsce na inwestycyjnej mapie powiatu, a inwestycja w ulicę Nadwiślańską w Bobrku podniesie komfort kierowców i pieszych na tym trakcie powiatowym  – podkreśla starosta Andrzej Skrzypiński.

Modernizacja ul. Nadwiślańskiej w Bobrku (przebudowa i remont) łącznie pochłonie blisko 6 mln zł. Jest finansowana z budżetów Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Chełmek przy udziale środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.

Fot.. RL