W lustarzanym odbiciu podpisujący odbiór zadania poleghającego na budowie chodnika w Chełmku.

W celu poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku na łukowatym fragmencie traktu, na odcinku 50 metrów, wybudowano chodnik. W dzisiejszym odbiorze zadania uczestniczył wicestarosta Paweł Kobielusz.

Trotuar powstał na odcinku od przejścia dla pieszych przy zatoce autobusowej do skrzyżowania z ul. Ignacego Kraszewskiego. Koszty związane z przygotowaniem m.in. dokumentacji i wykonaniem robót wyniosły blisko 100 tys. zł.

Całość zadania została sfinansowana w równych częściach przez Powiat Oświęcimski i Gminę Chełmek.

Fot. RL