Na zdjęciu grupa młodzieży wraz z osoba dorosłą, która trzyma w ręku sadzonkę drzewa.

W Dniu Ziemi Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu rozpoczęło kampanię edukacyjno-informacyjną „I Małopolski Dzień dla Klimatu” pod hasłem #drzewodlaklimatu. Zwieńczenie akcji miało miejsce 13 maja. W ciągu trzech tygodni w ramach akcji w naszym powiecie zasadzono tysiąc sadzonek drzew.

Kampania została zainicjowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i przeprowadzona w niemal wszystkich powiatach naszego województwa.

W ramach kampanii w dniach 22.04 - 13.05 br. przeprowadzono prelekcje i zajęcia edukacyjne we współpracy z Nadleśnictwem Andrychów dla szkół i przedszkoli w powiecie oświęcimskim. W akcji uczestniczyły następujące placówki:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Szklarza w Graboszycach,
  • Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu
  • Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1w Kętach
  • Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu.
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętach im. św. Jana Kantego

24 kwietnia zorganizowanie wydarzenie na stadionie brzeszczańskiego Górnika, gdzie na specjalnie przygotowanym stoisku po wypełnieniu krótkiej ankiety i rozwiązaniu quizu każdy otrzymał sadzonkę drzewka.

Tego samego dnia, w parku rekreacyjnym w Polance Wielkiej , podczas zorganizowanego Dnia Ziemi odbyła się prelekcja doradcy ds. klimatu i środowiska na temat roli drzew w ochronie klimatu, która zakończyła się wspólnym sadzeniem drzew na terenie parku. Ponadto na specjalnie przygotowanym stoisku można było porozmawiać z ekodoradcą na tematy związane z ochroną klimatu i otrzymać sadzonkę drzewa.

Kampania miała na celu wzrost świadomości mieszkańców powiatu w związku z niekorzystnymi zmianami klimatu. Mieszkańcy poznawali sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom klimatycznym. Jednym z takich sposobów jest sadzenie drzew, które pochłaniają ogromne ilości dwutlenku węgla. W trakcie kampanii w województwie małopolskim przybyło ponad 17 tysięcy drzew!

Powiat oświęcimski wzbogacił się o tysiąc sztuk sadzonek drzew, takich jak m.in.: sosna, świerk, grab, klon, dąb, buk. Część z nich została zasadzona wraz z uczniami na terenach szkół i przedszkoli. Reszta trafiła w ręce mieszkańców do zasadzenia u siebie w ogrodzie.

Kampania odbywała się w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005, realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz z NFOŚiGW.

Fot. zbiory ekodardcy. (Więcej zdjęć na profilu Powiatu Oświęcimskiego na Facebooku).

#drzewodlaklimatu, #Malopolska_dla_klimatu, #razem_dla_klimatu, #LIFEprogramme, #LIFEproject