Starosta Andrzej Skrzypiński wręcza wieczne pióro komendantowi małopolskiemu PSP Piotrowi Filipkowi.

Dzisiejsze uroczystości z okazji Dnia Strażaka zorganizowane na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu miały szczególny wymiar. Zbiegły się z 30. rocznicą uformowania straży w obecnym kształcie. Były okazją do wręczenia odznak i medali oraz strażackich awansów. Piątek, i to trzynastego, dobrze będą wspominać strażacy z jednostki OSP w Kętach Podlesiu, którzy odebrali kluczyki do podarowanego jednostce pojazdu.

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, który objął honorowy patronat nad uroczystościami, wraz z wicestarostą Pawłem Kobieluszem wręczył tegoroczne dotacje przedstawicielom 20 jednostek OSP z terenu naszego powiatu - na łączną kwotę 300 tys. zł.

W imieniu zarządu powiatu starosta Andrzej Skrzypiński pogratulował małopolskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP w Krakowie nadbrygadierowi Piotrowi Filipkowi generalskich szlifów.

„Szanowny Panie Komendancie,

w imieniu władz Powiatu Oświęcimskiego serdecznie gratuluję Panu nadbrygadierowi awansu do pierwszego stopnia generalskiego Państwowej Straży Pożarnej. Awans ten to uznanie dla Pańskich dotychczasowych sukcesów i profesjonalizmu, jak również gotowości do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

W czasach pokoju to właśnie sprawnie działająca i dobrze dowodzona straż pożarna jest gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu, województwa i kraju. Cieszę się, że Pańskie zasługi na tym polu zostały docenione w formie awansu do stopnia nadbrygadiera.

Z tej okazji mam zaszczyt przekazać Panu wyrazy najwyższego szacunku i uznania za odwagę i niezłomność w dotychczasowej działalności.

Troska o drugiego człowieka od zawsze cechowała strażaków. Na co dzień zwykli ludzie, a w chwilach wyzwań bohaterowie, których tak bardzo w społeczeństwie nam potrzeba. Dziękuję Panu za pełną gotowość do niesienia pomocy oraz poświęcenie w działaniu na rzecz innych, życzę wszelkiej osobistej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej pracy”.

Po odczytaniu powyższego listu gratulacyjnego starosta wręczył Piotrowi Filipkowi atrybut władzy, czyli wieczne pióro.

Starosta złożył także życzenia całej braci strażackiej.

- Ta formacja cieszy się w społeczeństwie najwyższym zaufaniem. Zasługujecie na to zaufanie nie tylko działaniami związanymi stricte z Waszą służbą, z wyjazdami do pożarów, gdy ratujecie dobytek życia zwykłych obywateli, do powodzi, do wypadków drogowych, do różnych innych zdarzeń. Za te wszystkie działania serdecznie Wam dziękuję - powiedział starosta Skrzypiński.

Włodarz wspominał rok 2011, kiedy to oddana została do użytku obecna siedziba PSP w Oświęcimiu i strażacy mogli przenieść się do nowoczesnych przestronnych pomieszczeń z poprzedniej, mało funkcjonalnej i ciasnej komendy na oświęcimskim Zasolu.

W komendzie PSP przy ul. Zatorskiej przez lata pracował obecny małopolski komendant tej formacji, nadbryg. Piotr Filipek. W grodzie nad Sołą dał się poznać jako świetny organizator i profesjonalista w każdym calu.

- Cieszymy się, że społeczeństwo darzy nas wysokim zaufaniem, ale musimy pamiętać, że to w dużej mierze rezultat decyzji sprzed 30 lat o budowie nowoczesnej formacji, których owoce teraz zbieramy. (…) Ta zmiana dobrze się przyjęła. Miałem to szczęście, że przyszedłem do służby dwa lata po utworzeniu nowej formacji. Miałem okazję przyglądać się wszystkim zmianom. Ewolucji, a nie rewolucji. Szczególnie ostatnie dwa lata pokazały, jaką jesteśmy siłą wspólnie z druhami ochotnikami i jak możemy się odwdzięczyć społeczeństwu wzorową służbą - powiedział małopolski komendant wojewódzki PSP.

Obecny komendant powiatowy PSP w Oświęcimiu, mł. bryg. Marcin Głogowski nawiązał do zmian, jakich ta formacja doświadczyła na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Zmian, dzięki którym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu dysponuje dziś nowoczesnym sprzętem i przestronną siedzibą na miarę XXI wieku.

Fot. RL

(Bogata galeria zdjęć z dzisiejszych uroczystości jest dostępna na profilu Powiatu Oświęcimskiego na Facebooku).