Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński przedstawił główne wyzwania w organizacji systemu bezpieczeństwa  na terenie Powiatu Oświęcimskiego. Wystąpienie starosty,  w pierwszym dniu Międzynarodowej Konferencji  Naukowej zorganizowanej  w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu, zainaugurowało cykl wystąpień podczas konferencji pt. Zarządzanie Kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo. 

- Do 2019 roku zarządzanie kryzysowe na obszarze Powiatu Oświęcimskiego skupiało się na standardowych wyzwaniach. Było to ryzyko zagrożenia wynikające z funkcjonowania na naszym terenie przemysłu chemicznego, zagrożenie powodziowe, wypadki drogowe oraz szkody górnicze. Sytuacja zmieniła się diametralnie w związku z epidemią covid 19. Wiązało się to z organizacją gotowości do zapewnienia kwarantanny zbiorowej  oraz zmianą funkcjonowania służby zdrowia, w tym transportu medycznego. 
Kolejne wyzwania przyszły wraz z agresją Rosji na suwerenną Ukrainę. Powiat organizował miejsca zakwaterowania dla uchodźców. 
Obecnie na horyzoncie pojawił się kryzys energetyczny. Najczarniejszym scenariuszem, na który też musimy się  przygotować, jest ryzyko prowadzenia działań wojennych na terenie naszego kraju – mówił Starosta Oświęcimski zarazem Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Celem trzydniowej konferencji jest wymiana myśli teoretycznej, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zarządzania kryzysowego, ukierunkowanego zwłaszcza na ochronę ludności w warunkach współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem działań ratowniczych prowadzonych w różnych środowiskach naturalnych, społecznych i zawodowych.

Uczestnicy spotkania wezmą udział w panelach wykładowych i dyskusyjnych, pokazach działań ratowniczych i pokazie sprzętu wojskowego

Konferencję zorganizował Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, wraz z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi.
Fot. J.Ch.