Starosta Andrzej Skrzypiński wraz z Teresą Hudzik z KRUS i laureatem konkursu.

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński pogratulował i wraz z Urszulą Hudzik z Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oświęcimiu wręczył nagrody laureatom szczebla powiatowego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków mamy”. W zorganizowanym przez KRUS konkursie wzięła udział rekordowa liczba 428 uczniów z 17 szkół z terenu powiatu oświęcimskiego.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16. roku życia. Nagrodzono także laureatów konkursu na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

W uroczystości wręczenia nagród, która miało miejsce 31 maja br. w sali narad starostwa uczestniczyli: starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, Michał Mrówka, zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie, Jolanta Mocniak z Małopolskiej Izby Rolniczej, Urszula Hudzik, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oświęcimiu i Teresa Sajdak, samodzielny inspektor w tejże placówce.

Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza grupa – klasy 0-III, druga grupa – klasy IV-VIII. Przy ocenie prac komisja konkursowa wzięła pod uwagę zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, walory estetyczne pracy oraz oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu.

- Wybór laureatów był bardzo trudny. Prace były piękne, pomysłowe i różnorodne pod względem technicznym - nie kryła Urszula Hudzik z KRUS.

Laureatami etapu regionalnego (powiatowego) XII Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”zostali :

Pierwsza grupa wiekowa (0-3):

I miejsce – Maksymilian Sękowski – ZSP w Harmężach

II miejsce- Maksymilian Miętka – SP w Grodzisku

III miejsce – Nadia Księżarczyk – ZSP w Głębowicach

Druga grupa wiekowa (4-8):

I miejsce – Karol Blacha – SP nr 2 w Osieku

II miejsce – Weronika Zirovcic – SP w Piotrowicach

III miejsce – Maria Luranc – ZSP w Głębowicach.

Komisja konkursowa etapu regionalnego wyróżniła w pierwszej kategorii (0-3) prace: Arkadiusza Grubki z ZSP w Graboszycach, Oliwiera Płonki z ZSP w Bulowicach, Antoniego Bujarka z ZSP w Witkowicach, Elizy Babik z ZSP w Witkowicach, Amelii Daniel z ZSP w Witkowicach, Amelii Kubieli z SP w Grodzisku, Emilii Wandziory z SP w Smolicach, Kingi Dudziak z SP w Malcu, Lilianny Kolasy z ZSP nr 1 w Osieku, Mikołaja Gąsiorka z ZSP w Głębowicach.

Wyróżnienia przyznano również w drugiej kategorii (4-8) dla Elizy Pawlik z ZSP w Podolszu, Pauliny Żyłki z SP w Piotrowicach, Emilii Krawczyk z SP w Grojcu, Gabrieli Bęben z SP w Grojcu, Macieja Zielińskiego z ZSP w Podolszu, Michała Szczepaniaka z ZSP nr 1 w Osieku, Michaliny Zięby z ZSP w Głębowicach, Doroty Roman z ZSP w Bulowicach, Iwony Dębskiej z SP w Laskowej.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,Rodzinny Park Rozrywki „ENERGYLANDIA” w Zatorze, Park Rozrywki „ZATORLAND” w Zatorze, Inwałd Park w Inwałdzie, Urząd Gminy w Polance Wielkiej, Radę Powiatową Małopolskiej Izby Rolniczej w Oświęcimiu, Urząd Gminy w Kętach, Urząd Gminy w Chełmku, Urząd Miejski w Zatorze, Urząd Gminy w Osieku, Urząd Gminy w Przeciszowie, Urząd Gminy w Oświęcimiu, Archiwum Państwowe w Bielsku-Białej, Lolly Polly w Zatorze, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Wadowicach, Supermarket „Hana” w Zatorze, Stowarzyszenie Doliny Karpia i LGD Dolina Soły.

Fot. RL (Bogata fotogaleria zdjęć z tej uroczystości jest dostępna na profilu Powiatu Oświęcimskiego na Facebooku).