Wicestarosta Paweł Kobielusz składa gratulacje stojącej obok na scenie OCK Karolinie Domider z UTW. Obok stoi Teresa Jankowska, członkini zarządu powiatu.

Wicestarosta Paweł Kobielusz i członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska w imieniu władz Powiatu Oświęcimskiego złożyli najserdeczniejsze życzenia dla słuchaczy świętującego ćwierćwiecze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu.

Podczas uroczystości jubileuszowych w Oświęcimskim Centrum Kultury w dn. 8 czerwca wicestarosta przypomniał, że Powiat Oświęcimski rokrocznie wspiera finansowo UTW w Oświęcimiu. Dodał, że aktywizacja osób w jesieni wieku jest bardzo istotna dla poprawy komfortu ich życia.

Na ręce założycielki miejscowego UTW Karoliny Domider Paweł Kobielusz przekazał list gratulacyjny. Wraz z Teresą Jankowską wicestarosta podziękował także przewodniczącej samorządu UTW Wandzie Smolińskiej.

UTW w Oświęcimiu to jedna z najstarszych w Polsce wszechnic dla seniorów. Powstał w 1997 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury. Działało wówczas w Polsce 19 uczelni dla seniorów. Jednym z pomysłodawców założenia UTW w grodzie nad Sołą był ówczesny dyrektor OCK Ryszard Strutyński.

Pierwszy rok akademicki zainaugurowano 4 października 1997 roku wykładem „Trzeci wiek odkryty na nowo” poprowadzonym przez prof. Jacka Wodza. Indeksy odebrało wówczas około 100 studentów.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu uczestniczą w wykładach z historii sztuki, profilaktyki zdrowia, filozofii, psychologii, literatury oraz w zajęciach ruchowych - nordic walking, pilates, gimnastyka, basen, taniec, działają w grupie kabaretowej, zespole wokalnym i tanecznym.

Fot. RL