Na oddanej do użytku po modernizacju ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku stoją włodarze powiatu, gminy Chełmek oraz parlamentarzyści i mieszkańcy Bobrka.

- Odebraliśmy ostatni etap remontu i przebudowy ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku. Ta droga powiatowa, łącząca gminy Chełmek i Libiąż, jest bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym, o dużym natężeniu ruchu, także pieszych i rowerowym - powiedział tuż po odbiorze inwestycji w dn. 27 czerwca starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

W ramach zadania wykonano m.in. nową nawierzchnię drogi, chodniki, sieć kanalizacji deszczowej, doświetlono przejścia dla pieszych, wyniesiono nawierzchnię jezdni w rejonie szkoły, zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości.

W odbiorze tej długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji drogowej staroście towarzyszył członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak. Obecny był burmistrz Chełmka Andrzej Saternus i przedstawiciele lokalnej społeczności. Nieprzypadkowa była również obecność posłów ziemi oświęcimskiej - Doroty Niedzieli, wdowy po byłym staroście śp. Marcinie Niedzieli, który wsłuchując się w postulaty mieszkańców Bobrka usilnie dążył do modernizacji ul. Nadwiślańskiej, i Marka Sowy, mieszkańca tego sołectwa.

- Jakimś trafem przez długie lata droga nie mogła się doczekać modernizacji. Stan traktu przed remontem wołał o pomstę do nieba. W końcu udało nam się wykonać montaż finansowy zadania i ruszyć z realizacją. Efekt prac jest imponujący. Piękna, nowa nawierzchnia, odwodnienie, chodniki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyniesione przejście dla pieszych w rejonie szkoły - nie krył zadowolenia z końcowego efektu robót starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

Poseł Marek Sowa podkreślił, że teraz, po zakończeniu modernizacji traktu znacząco poprawi się bezpieczeństwo zmotoryzowanych użytkowników drogi, jak i pieszych, szczególnie dla dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły.

- Teraz nasze pociechy mają komfortowe warunki w postaci chodnika wzdłuż drogi. Ta droga była bardzo zdegradowana, od dawna wymagała remontu, blokowanego przez zarząd powiatu poprzedniej kadencji. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Chciałbym podziękować staroście Andrzejowi Skrzypińskiemu, jego poprzednikowi, śp. Marcinowi Niedzieli, że razem z zarządem i radą powiatu podjęli tę inicjatywę - podkreśla parlamentarzysta.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus powiedział, że odbiór zadania jest zwieńczeniem wieloletnich starań o przebudowę tej ulicy.

- W ciągu kilku lat robiliśmy różne zadania inwestycyjne związane z tą drogą, budowaliśmy rondo, chodniki, ale tak naprawdę inwestycja ruszyła dwa lata temu, kiedy rozpoczęliśmy przebudowę całej drogi od ronda aż do skrzyżowania z ul. Krakowską, w rejonie kościoła. To kluczowa droga dla mieszkańców Bobrka. I w końcu stała się autentyczną wizytówką sołectwa, taką na miarę XXI wieku. Poprawi i usprawni komunikację wzdłuż całej miejscowości - stwierdził włodarz Chełmka.

- To miły dzień dla mieszkańców Bobrka, bo obiecywana od wielu lat inwestycja wreszcie została zrealizowana. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji - powiedziała posłanka Dorota Niedziela.

Radna Rady Miejskiej w Chełmku i zarazem sołtyska Bobrka Helena Szewczyk jest szczęśliwa, że mieszkańcy mogą wreszcie korzystać z wygodnego i bezpiecznego traktu powiatowego. Jak podkreśliła, modernizacja tej drogi była bardzo ważna, szczególnie w aspekcie poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły.

- Część tej drogi, od szkoły w stronę kościoła, była bardzo mocno połatana, bo od lat nic innego nie robiono. Teraz, używając języka potocznego, jedzie się po niej jak po maśle. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z końcowego efektu - dodała pani sołtys.

Inwestycję, która kosztowała około 6 mln zł zrealizował Powiat Oświęcimski przy wsparciu Gminy Chełmek i udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Fot. RL