Nawierzchnia placu przed dworcem PKP w Oświęcimiu po remocnie.

Zakończyła się modernizacja placu przed dworcem PKP w pasie drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu. W odbiorze zadania uczestniczyli starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz i członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak.

Inwestycja poległa na remoncie nawierzchni placu przed dworcem kolejowym w Oświęcimiu oraz na poprawie jego odwodnienia. Modernizacja pętli autobusowej przy dworcu oraz postoju dla taksówek stała się konieczna z uwagi na zły stan nawierzchni.

Zadanie było współfinansowane przez Miasto Oświęcim. Kosztowało nieco ponad 190 tys. zł. Odbiór zadania miał miejsce 27 czerwca br.

Fot. RL