Starosta podpisuje dokument, na mocy którego plac budowy został przekazany.

Dziś z udziałem starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego i członków zarządu powiatu - Teresy Jankowskiej i Jerzego Mieszczaka oraz burmistrza Brzeszcz Radosława Szota nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy przebudowy 800-metrowego odcinka drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach (Gmina Brzeszcze). Trakt zostanie zmodernizowany przed 25 sierpnia przyszłego roku.

- To dość istotny trakt w sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Brzeszcze. Stan tej drogi od dawna prosił się o przebudowę. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na tę ulicę i przy współpracy z burmistrzem Brzeszcz doprowadzić do montażu finansowego umożliwiającego rozpoczęcie modernizacji tej drogi - powiedział starosta Andrzej Skrzypiński.

- To ważny moment dla lokalnej społeczności oczekującej od lat modernizacji tej drogi. W sierpniu przyszłego roku będziemy się wspólnie cieszyć z przebudowanego 800-metrowego odcinka traktu powiatowego - powiedział Teresa Jankowska, członkini zarządu powiatu, była burmistrz Brzeszcz.

- Cieszymy się, że udało nam się z Powiatem rozpocząć kolejną inwestycję. Warunki drogowe są trudne, jest masa dziur. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni z efektów  przebudowy - powiedział burmistrz Brzeszcz Radosław Szot.

Zakres zadania obejmuje m.in. remont i przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika, przebudowę pobocza, remont istniejących zjazdów i dojść indywidualnych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową odwodnienia, wymianę luster drogowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.

Wykonawcą zadania, które pochłonie przeszło 4,1 mln zł jest spółka Berger Bau Polska z siedzibą we Wrocławiu. Zadanie prowadzone jest przez Powiat Oświęcimski.

Dofinansowanie robót budowlanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to około 2 mln zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych realizacji robót. Pozostałe koszty w równych częściach ponoszone będą przez Powiat Oświęcimski i Gminę Brzeszcze.

Fot. RL