Na zdjęciu motopompa dla OSP w Bulowicach.

Kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa Bulowice, jak i całej Gminy Kęty, Powiat Oświęcimski wsparł finansowo zakup wysokowydajnej motopompy szlamowej dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

- Zakupiona motopompa pomoże m.in. w usuwaniu skutków powodzi oraz nawalnych opadów deszczu - przybliżają strażacy z OSP w Bulowicach, dodając że dzięki dużej wydajności nabyty sprzęt pomoże także w sprawnym przetłaczaniu wody nawet na dużych odcinkach.

Zakup był możliwy dzięki środkom finansowym Powiatu Oświęcimskiego (5 tys. zł), Gminy Kęty (2,9 tys. zł) oraz funduszom własnym jednostki. Strażacy z Bulowic podziękowali darczyńcom za udzielone wsparcie.

Warto przypomnieć, że w maju br. podczas powiatowych obchodów z okazji Dnia Strażaka starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i wicestarosta Paweł Kobielusz w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu przekazali symboliczne czeki w ramach udzielonych tegorocznych dotacji na zakup sprzętu dla 20 jednostek OSP, na łączną kwotę blisko 350 tys. zł.

- Rokrocznie wspieramy jednostki OSP z terenu naszego powiatu. Strażacy przeznaczają je na najpotrzebniejsze rzeczy, w tym zakup specjalistycznego sprzętu. W tym roku wydaliśmy m.in. decyzje w sprawie dofinansowania do zakupu wozów pożarniczych dla OSP w Głębowicach i Jawiszowicach - podkreśla starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

Fot. zbiory OSP Bulowice