Dzisiaj, w Urzędzie Gminy Oświęcim została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince. Ze strony Powiatu Oświęcimskiego na dokumencie podpis złożyli wicestarosta Paweł Kobielusz oraz członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Jerzy Mieszczak, a ze strony wykonawcy Franciszek Fryc. Udział w spotkaniu wzięli wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek oraz sołtys Brzezinki Andrzej Ryszka.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince”.

Odcinek 1 – przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Ofiar Faszyzmu oraz ul. Niwy w Brzezince na odcinku ok. 187 mb, tj. od wysokości działki ewidencyjnej nr 412 na ul. Ofiar Faszyzmu do skrzyżowania ul. Niwy z ul. Sportową wraz z dowiązaniem się do skrzyżowania z ul. Sportową, w zakresie:
• przebudowy konstrukcji i nawierzchni jezdni,
• przebudowy i budowy chodnika,
• przebudowy pobocza,
• remontu jezdni w obrębie skrzyżowania (dowiązanie do stanu istniejącego)
• remontu istniejących zjazdów i dojść indywidualnych,
• budowy palisady betonowej,
• budowy i przebudowy urządzeń służących odwodnieniu drogi w tym kanalizacji deszczowej,

Odcinek 2 – remont drogi powiatowej nr 1877K ul. Ofiar Faszyzmu na odcinku od wysokości działki ewidencyjnej nr 1617 do wysokości działki ewidencyjnej nr 412, tj. na odcinku o długości ok. 720 mb.
Odcinek 3 – remont drogi powiatowej nr 1877K ul. Ofiar Faszyzmu na odcinku od wysokości działki ewidencyjnej nr 2374 do skrzyżowania z ul. Kombatantów, tj. na odcinku o długości ok. 730 mb.

Zakres dla odcinka 2 i 3:
• remont konstrukcji nawierzchni jezdni,
• remont istniejącego pobocza,
• remont istniejącego chodnika,
• remont istniejącej zatoki autobusowej,
• remont wyłukowań jezdni,
• remont istniejących zjazdów i dojść indywidualnych,
• remont istniejących urządzeń służących odwodnieniu drogi

Wykonawcą inwestycji jest Franciszek Fryc. Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG - BUD". Koszt zadania wynosi 4.041.280,51 zł, a termin realizacji 520 dni. 

Dofinansowanie robót budowlanych z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego to kwota 3.192.000 zł. Pozostałe koszty w równych częściach ponoszone będą przez Powiat Oświęcimski i Gminę Oświęcim.

Fot. WR