Pamiątkowe zdjęcie na zamku w Dachau z udziałem nagrodzonych oraz gości, w tym starosty oświęcimskiego.

Ważnym punktem wizyty roboczej starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego w Dachau, była obecność włodarza na wyjątkowej uroczystości w miejscowym zamku. W jej trakcie posłanka Dorota Niedziela odebrała z rąk minister rządu Bawarii Melanie Huml medal za szczególne zasługi dla Wolnego Państwa Bawarii w Europie i na świecie. Pośmiertnie został on nadany śp. Marcinowi Niedzieli, staroście oświęcimskiemu w latach 2018-2021.

W uroczystości w sali elektorskiej wzięli udział także wieloletni dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i radny Powiatu Oświęcimskiego Leszek Szuster oraz córki śp. Marcina Niedzieli – Anna i Barbara.

- To był wyjątkowy czas. (…) Z rąk minister rządu Bawarii Melanie Huml odebrałam Europejski Medal dla Marcina Niedzieli za zasługi we wzmocnieniu współpracy polsko-niemieckiej i podniesienie jej międzynarodowego znaczenia oraz szerzenie idei zjednoczonej Europy. Po raz pierwszy w historii przyznany przez rząd Bawarii pośmiertnie i po raz pierwszy przyznany Polakowi. Razem z córkami byłyśmy bardzo wzruszone, dumne i zaszczycone tak wielkim wyróżnieniem - powiedziała posłanka Dorota Niedziela.

- Pozostaje nam tylko złożyć ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do uhonorowania pracy Marcina jako Starosty Oświęcimskiego, ale i jako wyjątkowego Człowieka - dodała polska parlamentarzystka.

- Przyznając dziś Medal Europejski Marcinowi Niedzieli, honorujemy wyjątkowe pod wieloma względami zaangażowanie na rzecz pokojowej i wspólnej Europy. (…) W tej chwili Europa potrzebuje przekonanych i zaangażowanych Europejczyków, którzy staną w obronie pokojowej Europy, ludzi takich jak Marcin Niedziela. Jego serce biło dla Europy. „Europa znaczy więcej niż dobre autostrady. Oznacza to przede wszystkim jedno: pokój!” - mówił. Partnerstwo pomiędzy powiatami Oświęcimskim i Dachau jest projektem wzorcowym dla europejskiej współpracy na poziomie samorządowym. Wraz ze starostą Stefanem Löwlem Marcin Niedziela tworzył wyjątkowe partnerstwo między powiatami Dachau i Oświęcimskim, dając tym samym przykład - dla zrozumienia i dla wspólnej Europy - mówiła w laudacji minister Melanie Huml.

- Tęsknimy za tym wielkim Demokratą, Europejczykiem, naszym Przyjacielem - powiedział, wspominając śp. Marcina Niedzielę landrat (starosta) Stefan Löwl, który podczas tej uroczystości został uhonorowany przez konsula RP w Monachium Jana M. Malkiewicza Odznaką „Bene Merito” (łac. Dobrze Zasłużonemu).

- Od wielu lat angażuje się Pan na rzecz pogłębiania i umacniania stosunków polsko-niemieckich, zwłaszcza na płaszczyźnie samorządowej. Jest Pan zwolennikiem dialogu, wzajemnego poznawania się i relacji międzyludzkich. Za Pana kadencji w Powiecie Dachau zrealizowano wiele projektów, które mają na celu przybliżenie mieszkańcom polskiej historii i kultury - powiedział polski konsul podkreślając zasługi landrata Powiatu Dachau.

- W latach 2018-2019 dzięki Pana inicjatywie, za co jestem szczególnie wdzięczny, w szkole podstawowej Dachau Ost uczniowie z polskimi korzeniami mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, w których w ojczystym języku poznawali i pielęgnowali polskie zwyczaje. (…) Wielkie znaczenie w pracy na rzecz polsko-niemieckiej wymiany ma dla Pana pamięć historyczna. Rozumie Pan naszą wrażliwość i cały czas nie ustaje Pan w staraniach by wrażliwość tę upowszechnić. My też poznajemy niemiecką wrażliwość i niemiecki sposób patrzenia na świat. Zbliżamy się do siebie – wyznał konsul RP w Monachium Jan M. Malkiewicz, dziękując Stefanowi Löwlowi.

Odznaka została ustanowiona 5 listopada 2009 r. jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

- Dziękuję za ten wielki zaszczyt i uznanie mojego zaangażowania w rozwój polsko-niemieckiej współpracy - powiedział landrat (starosta) Powiatu Dachau Stefan Löwl.

Fot. Zbiory Doroty Niedzieli