Na zdęciu starosta ogląda odnowiony rów odwadniający w ciągu drogi powiatowej w Jawiszowicach.

Blisko 77 tys. zł kosztowało odwodnienie drogi powiatowej nr 1871K ul. Spółdzielcza w Jawiszowicach (Gm. Brzeszcze). Dziś nastąpił odbiór końcowy zadania.

Zakres robót objął:

- odmulenie rowu wraz z wykonaniem umocnienia ażurami na ul. Spółdzielczej – 93 mb

- korektę wysokościową rowu przy ul. Brzozowej wraz z odtworzeniem umocnienia ażurami -40mb

- wykonanie przepustu w poprzek ul. Spółdzielczej wraz ze ściankami czołowymi i odtworzeniem nawierzchni asfaltowej oraz oznakowania poziomego (malowanie linii krawędziowych)

- montaż bariery ochronnej po obu stronach przepustu.

Zadanie, które dofinansowała Gmina Brzeszcze, zostało zrealizowane w ramach programu „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych”. W odbiorze robót uczestniczyli starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, członkowiezarządu powiatu – Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak oraz w imieniu Gminy Brzeszcze wiceburmistrz Łukasz Kobielusz.

Fot. RL