Na zdjęciu na pierwszym planie trumna z ciałem śp. Józefa Krawczyka. W tle przemawia starosta oświęcimski.

Dziś na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu pożegnaliśmy śp. Józefa Krawczyka, starostę oświęcimskiego IV kadencji samorządu powiatowego. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła m.in. delegacja Zarządu Powiatu w Oświęcimiu: starosta Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz, członkowie zarządu - Teresa Jankowska, Grażyna Kopeć i Jerzy Mieszczak. W ostatniej drodze śp. Józefowi Krawczykowi towarzyszyli także posłowie na Sejm RP Dorota Niedziela i Marek Sowa, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu oświęcimskiego, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji społecznych z terenu naszego powiatu, mieszkańcy.

Odszedł wspaniały społecznik, samorządowiec, polityk, ale przede wszystkim mąż, ojciec, dziadek i przyjaciel. Będąc już na emeryturze, odwiedzał starostwo i pomimo ciężkiej choroby chętnie rozmawiał ze swoimi byłymi pracownikami.

- Każda śmierć jest bolesną stratą dla bliskich i przyjaciół Zmarłego. Rodzina zapamięta Józefa Krawczyka z codziennego życia, w którym zmagali się wspólnie ze zwykłymi troskami i kłopotami,i wspólnie cieszyli z sukcesów. My, Jego znajomi, przyjaciele i współpracownicy, będziemy przede wszystkim wspominać Go jako wspaniałego, pełnego pomysłów i zaangażowania w sprawy powiatu Starostę. Będąc członkiem Zarządu Powiatu miałem zaszczyt i przyjemność współpracować ze śp. Starostą Józefem Krawczykiem. Wiadomość o Jego śmierci przyjąłem z wielkim smutkiem. Pozostanie w mojej pamięci jako doświadczony życiowo i zawodowo profesjonalista, który chętnie i życzliwe dzielił się swoją wiedzą. Był przede wszystkim człowiekiem sprawiedliwym, wymagającym od siebie i innych. Wszystko do czego się zabierał robił z pasją – mówił starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

Józef Krawczyk urodził się 22 października 1950 r. w Oświęcimiu, z którym związał się na całe życie. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania terytorialnego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w Zakładach Chemicznych „Oświęcim”, w krótkim czasie dochodząc do stanowisk kierowniczych.

Od 26 czerwca 1990 r. do 30 września 1990 r. - jako pracownik Urzędu Miejskiego w Oświęcimiu - pełnił obowiązki zastępcy dyrektora, a później dyrektora Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego w Oświęcimiu. W czerwcu 1991 r. został pełnomocnikiem prezydenta ds. przekształceń przedsiębiorstw.

W 1997 r. Rada Miasta w Oświęcimiu powołała Go na urząd Prezydenta Miasta Oświęcim, który piastował do 2002 r.

W listopadzie 2006 r. został wicestarostą. Swoją karierę zawodową zwieńczył objęciem, 3 grudnia 2010 r., funkcji starosty oświęcimskiego, którą sprawował do przejścia na zasłużoną emeryturę w grudniu 2014 r.

Kadencja 2010-2014 cechowała się wysokimi nakładami na inwestycje drogowe. W sumie na remonty i inne zadania związane z utrzymaniem dróg wydano blisko 81 mln zł, w tym z Unii Europejskiej i z budżetu państwa pozyskano prawie 30 milionów złotych. Starosta Józef Krawczyk był promotorem wstąpienia Powiatu Oświęcimskiego do Regionu Beskidy oraz nawiązania partnerskiej współpracy ze słowacką Czadcą. Wspierał pracę pszczelarzy, doceniając proekologiczną działalność tego środowiska.

Kadencja starosty Józefa Krawczyka to także trafne inwestycje w szpitalu oraz w powiatowych szkołach.

W uznaniu owoców wieloletniej pracy Józef Krawczyk został odznaczony w 2016 r. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W komunikacie prasowym urzędu wojewódzkiego zaznaczono wówczas, że uhonorowane zostały „cierpliwość, pokora i sprawiedliwość”. Sam odznaczony ze wzruszeniem przyznał, iż długo czekał na tę chwilę, a nagrodę za sumienne wykonywanie obowiązków w służbie państwa traktuje jako podsumowanie swojej wieloletniej aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Józef Krawczyk przepracował zawodowo równo pół wieku, w tym 25 lat w samorządzie.

- Przez kilkanaście lat mojej pracy w Krakowie miałem zaszczyt współpracować ze śp. Józefem Krawczykiem. Szczególnie dobrze wspominam ostatni czas, kiedy śp. Józef Krawczyk pełnił funkcję starosty oświęcimskiego, a ja marszałka Województwa Małopolskiego. To był dobry czas i efektywna praca, dzięki której udało się zrealizować wiele pomysłów służących mieszkańcom naszego powiatu. Inwestycje w szkolnictwo zawodowe, modernizację szpitala czy drogi, w tym wybudowana północna obwodnica Oświęcimia do dzisiaj służą naszym mieszkańcom. Śp. Józef Krawczyk był zawsze tą osobą, która służyła swoim doświadczeniem, miał niezwykłą umiejętność słuchania innych i zawsze poszukiwał najlepszych rozwiązań. I dzięki temu dla Oświęcimia i Ziemi Oświęcimskiej zrobił tak wiele. Cześć Jego Pamięci! - wspominał Marek Sowa, poseł na Sejm RP

- Z żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Józefa Krawczyka, wieloletniego samorządowca, człowieka ogromnie zaangażowanego i oddanego sprawom miasta. Znanego i cenionego w środowisku samorządowym i wśród mieszkańców Oświęcimia. Józef Krawczyk z oświęcimskim samorządem był związany od początku lat 90-tych XX wieku. W 1997 roku został wybrany na urząd Prezydenta Miasta Oświęcimia, którym zarządzał do 2002 roku. Zasiadał też w Radzie Miasta i Radzie Powiatu Oświęcimskiego. W 2010 roku został starostą Powiatu Oświęcimskiego. Dziękuję śp. Józefowi Krawczykowi za pracę na rzecz rozwoju naszego miasta. Jego śmierć to niepowetowana strata dla Oświęcimia. Małżonce, córkom i rodzinie śp. Józefa Krawczyka składamy wyrazy głębokiego współczucia - napisał na stronie internetowej oświęcimskiego magistratu Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.

Andrzej Saternus, burmistrz Chełmka tak wspominał swoją współpracę ze śp. Józefem Krawczykiem:

- W okresie minionych trzydziestu lat miałem zaszczyt i przyjemność współpracować ze śp. Józefem Krawczykiem w różnych obszarach działalności samorządowej. Kiedy pełnił on ważne funkcje: prezydenta Oświęcimia, radnego, wicestarosty oraz starosty oświęcimskiego zawsze cechowała Go duża aktywność, pracowitość i kreatywność. Szczególnie owocnym czasem naszej współpracy były lata 2006-2014. Jako starosta znakomicie rozumiał potrzeby gmin i dbał o zrównoważony rozwój całego Powiatu Oświęcimskiego. W tym czasie na terenie Gminy Chełmek została gruntownie zmodernizowana większość dróg powiatowych oraz wybudowano I etap Drogi Współpracy Regionalnej. Odszedł od nas prawdziwy przyjaciel samorządu, a także aktywny członek działających organizacji i stowarzyszeń. Po prostu dobry i ciepły człowiek. Cześć Jego Pamięci!

JCh, RL.

Fot. RL