Na zdjęciu sylwetka śp. Marcina Niedzieli, bohatera filmu wspomnieniowego, wyswietlonego posdczas sesji rady powiatu.

Przez aklamację radni Rady Powiatu w Oświęcimiu przyjęli na wczorajszej sesji projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Oświęcimskiego „Oświęcimski Marcin” oraz zasad jej przyznawania. Nagroda została ustanowiona na cześć i ku pamięci Marcina Niedzieli - starosty oświęcimskiego w latach 2018-2021, o czym wspomniał obecny starosta Andrzej Skrzypiński.

Na początku sesji radni minutą ciszy oddali hołd i uczcili pamięć zmarłego 23 września br. Józefa Krawczyka, starosty oświęcimskiego w latach 2010-2014. Tuż przed sesją towarzyszyli temu zasłużonemu dla Powiatu Oświęcimskiemu samorządowcowi w ostatniej ziemskiej, żegnając Go na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu.

Inaugurując obrady głos zabrał obecny starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński. Przybliżył ideę ustanowienia Nagrody „Oświęcimski Marcin” i sylwetkę śp. Marcina Niedzieli.

- Minął rok od Jego śmierci, natomiast strata i wyrwa w życiu wielu osób, jaką spowodowało odejście Marcina wciąż pozostaje niezasklepiona. Powtórzę to, co już wielokrotnie mówiłem: ludzi niezastąpionych nie ma, natomiast Marcin był z gatunku tych osób, których zastąpić nie sposób - powiedział sternik Powiatu Oświęcimskiego, dziękując burmistrzom, wójtom i prezydentowi, „że są dziś z nami, żeby pamięć o Marcinie uczcić”.

Starosta przypomniał o swojej niedawnej wizycie w Dachau. Na zamku w tym mieście uczestniczył w wyjątkowej uroczystości, podczas której posłanka Dorota Niedziela odebrała z rąk minister rządy Bawarii Medal Europejski. Został nadany pośmiertnie śp. Marcinowi Niedzieli jako dowód wdzięczności i w uznaniu zasług ze strony rządu Bawarii za pracę byłego starosty oświęcimskiego na rzecz wzmocnienia współpracy polsko-niemieckiej i podniesienia jej międzynarodowego znaczenia oraz szerzenie idei zjednoczonej Europy. Po raz pierwszy w historii Medal został przyznany przez rząd tego landu Polakowi.

Wzruszenia nie kryła obecna na sesji posłanka Dorota Niedziela, wdowa po śp. Marcinie Niedzieli.

- To dla mnie wciąż trudny okres, bo to nadal świeża pamięć o Marcinie. Szczególnie dziś, gdy wspólnie uczestniczyliśmy w pogrzebie śp. Józefa Krawczyka (…). Symboliczne było to, że gdy w Dachau odbierałam medal dla Marcina, dostaliśmy telefon, że Józef zmarł… Człowiek, któremu bardzo wiele zawdzięczam, który wprowadzał mnie do samorządu - powiedziała Dorota Niedziela.

Wspominając swego męża posłanka podkreśliła, że był człowiekiem dialogu, szukania kompromisów, a nie wywoływania konfliktów, konstruktywnych rozmów. Z myślą o osobach kierujących się takimi przymiotami została ustanowiona Nagroda Starosty Oświęcimskiego „Oświęcimski Marcin”. Będzie stanowić wyraz szczególnego uhonorowania osób i podmiotów za pracę na rzecz Powiatu Oświęcimskiego, działania wolontarystyczne oraz szczególne osiągnięcia.

Może być przyznana osobom prawnym, fizycznym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, krajowym lub zagranicznym za:

- szczególny wkład w różnych dziedzinach życia kulturalnego, społecznego, politycznego, gospodarczego, sportowego lub promocji ziemi oświęcimskiej.

- budzące powszechne uznanie czyny i dokonania podnoszące prestiż społeczności lokalnej oraz przynoszące splendor w kraju lub poza jego granicami.

Nagroda może być przyznana tej samej osobie lub temu samemu podmiotowi tylko jeden raz, osobie żyjącej lub istniejącemu podmiotowi.

Nagrodę przyznaje starosta oświęcimski, po zasięgnięciu opinii Kapituły Nagrody, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a) co najmniej 15 radnych powiatu oświęcimskiego,

b) co najmniej 100 mieszkańców powiatu oświęcimskiego,

c) co najmniej 5 jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, gospodarczych, stowarzyszeń i instytucji.

W skład Kapituły Nagrody wejdzie: trzech członków Zarządu Powiatu, przewodniczący Rady Powiatu (równocześnie przewodniczący kapituły), przewodniczący komisji Rady Powiatu mającej w zakresie zadań promocję powiatu oświęcimskiego.

Fot. RL