Na zdjęciu policjanci na stoisku z książkami o losach cichociemnego z Babic, a po drugiej stronie grupa stoi grupa młodzieży z klas wojskowych.

W oświęcimskiej książnicy młodzież z trzech powiatowych szkół średnich uczestniczyła w niezwykłej lekcji historii. Podczas spotkania, które odbyło się 23 września uczniom z oświęcimskich„Chemika” i „Ozetów” oraz z brzeszczańskiej „Szóstki” przybliżono postać śp. Piotra Szewczyka. Aspiranta Policji Państwowej, majora Armii Krajowej, pochodzącego z Babic cichociemnego ps. Czer. Wydarzenie wsparł finansowo Powiat Oświęcimski.

Major był jednym z dziewięciu policjantów Policji Państwowej wchodzących w skład grupy 316 cichociemnych. Przeszkoleni w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na ochotnika zgłosili się do służby specjalnej w konspiracyjnej Armii Krajowej na terenie okupowanej przez nazistowskie Niemcy i sowiecką Rosję Polski. Za bohaterstwo podczas II wojny światowej major Piotr Szewczyk został odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Wojennym z Mieczem oraz orderem Croix de Guerre z palmą.

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpoczął aspirant sztabowy Krzysztof Teper, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, a jednocześnie przedstawiciel GRH Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu.

-Wskazał na potrzebę wzmocnienia znaczenia etosu policyjnej służby, jak również na podniesienie poziomu wiedzy na temat historii Policji oraz jej roli w kształtowaniu świadomości młodych ludzi, którzy podejmując naukę w klasach mundurowych już wykazują chęć wstąpienia i pełnienia służby w różnych formacjach. Zaprezentował również działalność GRH Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu - relacjonuje asp. szt. Małgorzata Jurecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Następnie głos zabrał nauczyciel historii w Powiatowym Zespole nr 2 w Oświęcimiu  Marcin Dziubek. Mówił, jak ważną rolę w okupowanej przez Niemców i Sowietów Polsce odegrali cichociemni.  

Z kolei Marcin Grabecki, przedstawiciel GRH Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu przybliżył postać św. Piotra Szewczyka. Opowiedział o inicjatywie ufundowania tabliczki nagrobnej informującej, że śp. major Piotr Szewczyk był aspirantem Policji Państwowej oraz inicjatywie, dzięki której jego grób został wpisany przez Instytut Pamięci Narodowej do  ewidencji grobów Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Polski.

Jako przedstawicielka rodziny głos zabrała Maria Szewczyk, która w sposób niezwykle wzruszający opowiedziała o swoim bohaterskim wujku. Zaprezentowała również książki, w których opisane zostały losy cichociemnego z Babic.

Na zakończenie głos zabrał nadkomisarz Franciszek Gawlik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Przybliżył aspekty związane z upowszechnianiem historii i tradycji Policji, budowaniem tożsamości formacji i etosu służby, a także podkreślił rolę jaką patriotyzm powinien odgrywać w procesie wychowania młodzieży.

- Młodzież i przybyli goście z zainteresowaniem obejrzeli wystawę udostępnioną przez Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP, poświęconej dziewięciu policjantom Policji Państwowej wchodzących w skład grupy 316 Cichociemnych. Ponadto na stoisku przygotowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu, młodzież podczas rozmowy z policjantami miała możliwość zapoznania się z aktualnymi zadaniami Policji realizowanymi na rzecz społeczeństwa - dodaje asp. szt. Małgorzata Jurecka.

(Źródło i foto: KPP Oświęcim).