Członkini zarządu powiatu bierze głos na konferencji poświęconej potrzebom seniorów.

Teresa Jankowska, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu na konferencji inaugurującej IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie zaprezentowała dobre praktyki i inspiracje realizowane w ramach projektów aktywizujących seniorów naszego powiatu.

„Senioralia” organizowane są m.in. przez Stowarzyszenie Manko z Krakowa, z którym Powiat Oświęcimski zawarł w 2019 roku porozumienie o partnerstwie w ramach projektu „Powiat Przyjazny Seniorom”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i koordynatorzy ds. polityki senioralnej z ponad 200 samorządów partnerskich zrzeszonych w programie aktywizacji seniorów.

Powiat Oświęcimski corocznie udziela dotacji zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i grup nieformalnych m.in. na realizację zadań ukierunkowanych na aktywizowanie seniorów. Przedstawiciele władz Powiatu biorą udział w kampaniach informacyjno-edukacyjnych skierowanych do seniorów, wspierają działalność naukową i turystyczną Uniwersytetów Trzeciego Wieku funkcjonujących na naszym terenie.

Samorząd powiatowy promuje podejmowane przez tę grupę inicjatywy na swej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Wszelkie nasze działania skierowane do tej coraz liczniejszej grupy osób mają na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela. Także integrowanie poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, prozdrowotnej oraz związanej z bezpieczeństwem osób 60+.