Na zdjęciu rozmowa starosty z wójtem podczas sesji rady gminy.

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński wziął udział we wczorajszej sesji Rady Gminy Oświęcim, która odbyła się w Domu Ludowym w Grojcu. Odpowiadał na liczne pytania radnych, z których większość dotyczyło planowanych i oczekiwanych remontów powiatowych traktów na terenie tej gminy.

Sternik Powiatu Oświęcimskiego poinformował radnych o wspólnych inwestycjach planowanych w przyszłym roku. Podziękował za wsparcie udzielane przez Gminę Oświęcim w zakresie modernizacji dróg powiatowych. Zaznaczył, że Powiat Oświęcimski realizuje je w oparciu o propozycje zgłaszane przez samorządowców i możliwości finansowe.

Radni mieli do starosty sporo pytań odnośnie do planowanych przez Powiat przyszłorocznych zadań. Jedno z nich dotyczyło modernizacji ulicy Porębskiej w Zaborzu. Starosta poinformował, że opracowanie dokumentacji projektowej rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa, według oceny urzędników, ponad 12 miesięcy.

- Ewentualne finansowanie przebudowy tej drogi i budowy chodnika będzie podejmowane na rok 2024 - stwierdził starosta.

Kolejne pytania dotyczyły stanu powiatowych traktów w innych sołectwach, finansowania i terminu ich ewentualnej modernizacji.

Więcej w relacji na stronie internetowej Gminy Oświęcim: https://gminaoswiecim.pl/pl/1960/21067/starosta-na-sesji-rady-gminy.html oraz w linku do transmisji sesji Rady Gminy Oświęcim: https://youtu.be/98THlPM8NOs