Teresa Jankowska w towarzystwie innych uczestników konferencji.

Na Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej zainaugurowano wczoraj nową edycję programu Interreg Polska-Słowacja. W spotkaniu, na którym zaprezentowano jego założenia uczestniczyła m.in. Teresa Jankowska, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu i przedstawiciele partnerskiej gminy Czadca na Słowacji.

- Spotkanie służyło podsumowaniu działań z dotychczasowej edycji Programu Interreg Polska - Słowacja, które pokazują, że ważne są relacje, otwarcie się na to, co nas łączy i ciekawie różni. A łączyć nas mogą m.in. działania z zakresu przystosowania do zmian klimatu i ochrony przed klęskami, związane z ochroną przyrody i zachowaniem bioróżnorodności, dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz turystyką - tłumaczy Teresa Jankowska, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.

Program współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 skupiony jest wokół Karpat. Jego celem jest zintegrowany i harmonijny rozwój regionów pogranicza. Obejmuje ponad 39 tys. km kw., z czego prawie 60 proc. znajduje się w Polsce.

Budżet nowego programu to blisko 130 mln euro, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Pierwsze konkursy ruszą jeszcze w tym roku.

Obecna na inauguracji wicepremier Słowacji Veronika Remisova powiedziała, że wielką wartością dodaną programów transgranicznych są kontakty międzyludzkie.

W tym rozdaniu wspierane będą projekty ukierunkowane na naturę i przystosowanie do zmian klimatu, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, zrównoważoną turystykę, mobilność trans granicznej oraz współpracę instytucji i mieszkańców na pograniczu.

Powiat Oświęcimski w ramach programu rozwija współpracę ze słowacką Czadcą, m.in w dziedzinie kultury i sportu.

Fot. BL