Na zdjęciu starosta wraz z zaproszonymi na posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego gośćmi.

O stanie przygotowań samorządów do sezonu zimowego dyskutowano na dzisiejszym posiedzeniu online Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obradom przewodniczył starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

Obawy, że zbliżająca się zima może być trudna dla mieszkańców, firm i placówek nie wzięły się z przysłowiowego sufitu. Barbarzyńska napaść Rosji na Ukrainę doprowadziła m.in. do kryzysu energetycznego. Konsekwencją są zaburzone dostawy ropy, węgla, gazu i ich horrendalnie wysokie ceny.

Zaproszeni do dyskusji przez starostę przedstawiciele samorządów, służb, inspekcji, placówek oświatowych, szpitala, ośrodków pomocy społecznej, firm dostarczających gaz, węgiel, wodę i prąd prezentowali stan przygotowań do zimy. Z wypowiedzi, które usłyszeliśmy wybrzmiał - mimo wszystko - ton umiarkowanego optymizmu.

Podsumowując dyskusję i biorąc pod uwagę zapewnienia rozmówców o właściwym przygotowaniu do zimy, starosta Andrzej Skrzypiński wyraził nadzieję, że zbliżająca się zima, nawet w jej srogim wydaniu, nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców naszego powiatu.

Fot. RL