Grafika z napisem: Ważny komunikat w sprawie punktów paszportowych. Na grafice zawarto informację o czasowym wstrzymaniu przyjmowania wniosków o paszport ora możliwości ich odbioru.

Małopolski Urząd Wojewódzki poinformował, iż w dniach 7-10 listopada br. w terenowych punktach paszportowych w Małopolsce, w tym także funkcjonującym w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu nie będzie można złożyć wniosku o wydanie paszportu.

Z kolei od godz. 14.00 w dn. 8 listopada do 10 listopada br. w żadnym terenowym punkcie paszportowym nie będzie można odebrać paszportu.

Ograniczenia w działalności wszystkich punktów wynikają z koniecznych zmian technicznych. Poprzedzać one będą wejście w życie nowej ustawy, która przyniesie też usprawnienia w pozyskiwaniu dokumentów paszportowych.

Wszystkie punkty paszportowe będą funkcjonować jak dotychczas od 14 listopada (w piątek wypada 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, kiedy z zasady punkty są nieczynne).

Wspomniane ograniczenia wnikają z wejścia w życie z dniem 13 listopada 2022 roku ustawy o dokumentach paszportowych oraz koniecznych do przeprowadzenia zmian technicznych.

Ustawa wprowadza szereg ułatwień dla ubiegających się o wydanie paszportów. M.in.:

- klienci nie będą musieli wypełniać papierowego wniosku o wydanie paszportu, formularz elektroniczny wypełni urzędnik na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę ważnego dowodu osobistego lub paszportu, a w razie ich braku w oparciu o dane zawarte w Systemie Rejestrów Państwowych (m.in. Rejestrze Dokumentów Paszportowych, PESEL, Dowodów Osobistych, Stanu Cywilnego). Obywatel złoży tylko podpis na specjalnym urządzeniu elektronicznym;

- poszerzono katalog nagłych przypadków, w których wydaje się paszport tymczasowy. Otrzymają je dzieci wyjeżdżające za granicę w związku z nauką lub rozwojem indywidualnych umiejętności, np. sportowych, artystycznych oraz dzieci rodziców, którzy wyjeżdżają służbowo za granicę i nie mogą im zapewnić opieki w kraju;

- w przypadku zawinionej utraty ważnego paszportu nie będzie pobierana podwyższona opłata paszportowa za wydanie nowego dokumentu;

- poszerzono krąg osób uprawnionych do ulgi w opłacie paszportowej. Są to: osoby pobierające rentę socjalną, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, działacze opozycji antykomunistycznej, represjonowani z powodów politycznych, żołnierze terytorialnej służby wojskowej, strażacy ochotnicy, ochotnicy ratownictwa górskiego, weterani poszkodowani w wyniku działań poza granicami państwa.

(Źródło i grafika: MUW)