Starosta wręcza stypendium uczniowi z placówki w Kętach.

Mateusz Górowicz, uczeń klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach został stypendystą Powiatu Oświęcimskiego w roku szkolnym 2022/2023. Uczeń popularnego „Wyspiana” jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.

Stosowny dokument potwierdzający przyznanie stypendium wręczył starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński w obecności pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. Wicestarosta Paweł Kobielusz przekazał utalentowanemu uczniowi drobne upominki. Obecni na uroczystości włodarze Powiatu Oświęcimskiego pogratulowali Mateuszowi osiągniętych już sukcesów i życzyli kolejnych.

Fot. RL